Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (08.03.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültür Varlıkları Vakfı Kanunu

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Gaziantep İli’nde Yapılacak Selülozik Elyaf Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Desteği Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar No: 6908)

DÜZENLEME

–– Veteriner Hekimlik Uygulama ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLETİŞİM

–– Satış Maliyetleri Çizelgesi

–– Bazı Tarımsal İşlerin İhraç Edilmesine İlişkin Tebliğin İptal Edilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1) (İhracat: 2023/5)

–– Ruhsatlı İşler Kapsamında Yapılan Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve İmalat İşlerinin İş Tecrübe Belgelerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KARAR

–– Gemiadamları İkamet Bedelini Tespit Kurulu Kararı

YARGI DAİRESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 tarih ve E:2022/130, K:2023/14 sayılı kararı

YARGI KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

KONSEY KARARI

–– Danıştay İkinci Dairesine İlişkin Karar

DUYURU BÖLÜMÜ

a – Karar Bildirimleri

b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları

c – Çeşitli Reklamlar

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu